HAM – FLYER EXTRA!! – Mededeling van de Veron-afd. A01 Alkmaar
Beste OM’s, XYL’s
De onderstaande tekst spreekt voor zich, er komt, onder voorbehoud, een concept bezwaarschrift die u dan kunt indienen voor het behouden van de 430-440 Mhz band. Zie ook de “links” op pagina 3 (van de flyer)! Bezwaar aantekenen vóór 17 augustus 2023
We houden u op de hoogte!
Bestuur A01
Alkmaar

De link hieronder gaat naar de (PDF) flyer die alle informatie bevat.

https://a01.veron.nl/download/HamFlyerExtra/HAM-FLYER-EXTRA-.pdf