Twee Gouden Spelden in afdeling Alkmaar

Twee Gouden Spelden in afdeling Alkmaar

Op onze reguliere verenigingsavond op 11 november j.l. waren ondanks het St. Maarten feest zeer veel bezoekers. Waar er gemiddeld een man of 18 deze avonden bezoeken, waren er nu meer dan 30, en dat terwijl vrijwel niemand wist dat er twee bestuursleden een gouden speld in ontvangst mochten nemen. Dat was voor vrijwel alle bezoekers ook een aangename verrassing. Guido PA0GMM was als vertegenwoordiger van het hoofdbestuur geselecteerd om de uitreiking te doen en vroeg Rob PA1EMT als eerste naar voren te komen.

Rob bekleedt sinds 2009 de functie van penningmeester binnen het bestuur. Hij heeft deze taak altijd zeer bekwaam en gedreven  uitgevoerd en doet dit nog steeds. Alle kascontrolecommissies hebben altijd zonder problemen hun akkoord op de boekhouding gegeven.

Verder heeft Rob zich altijd zeer actief opgesteld bij evenementen als JOTA-JOTI en het ILLW. Hij beheert het afdelingsmateriaal en onderhoudt en/of repareert dat kundig. Verder is Rob samen met Hans PH0V de drijvende kracht achter het operationeel houden van  onze 2m- en 70cm repeater. Rob is door zijn kunde en inzet van grote waarde binnen onze afdeling.

Vervolgens werd Meeuwes PD5MES uitgenodigd naar voren te treden.

Ook Meeuwes maakt sinds 2009 deel uit van het afdelingsbestuur. Hij bekleedt de functie van 2e secretaris. Bij zijn aantreden heeft hij zich direct opgeworpeMeeuwes en Guidon als redacteur en producent van ons afdelingsblad Ham Nieuws. In 2009 was dit blad nog enigszins eenvoudig van opzet, maar Meeuwes heeft dit getransformeerd tot een zeer fraai afdelingsblad dat door de gehele afdeling zeer gewaardeerd wordt. Hij verzorgt tevens de tussentijdse Ham Flyers als er iets accuut te melden is. Ook Meeuwes is altijd onvermoeibaar betrokken bij eerder genoemde evenementen. Hij verzorgt altijd de catering voor onze afdelingsbijeenkomsten en onderhoudt contact met andere afdelingen t.a.v. rondes en activiteiten.

 

 

Rob en Meeuwes zijn samen de vaste “ploeg” die nabestaanden van S.K. leden bijstaan met het correct verwerken/verkopen van  nalatenschappen. Deze, over het algemeen niet zo populaire, bezigheid voeren zij altijd zeer integer uit. Zij inventariseren alles, maken de foto’s voor de verkoop en adviseren over de vraagprijs. Als de nabestaanden akkoord zijn, maakt Meeuwes een Ham Flyer met de te verkopen apparatuur en materialen. De uiteindelijke verkoop gaat, om het zuiver te houden, via de nabestaanden zelf.

Beide mannen waren aangenaam verrast en dankbaar, en waren op verzoek met hun XYL’s naar de avond gekomen. De dames mochten nog een bloemetje in ontvangst nemen, want ook zij moeten offers brengen in verband met alle radioactiviteiten van hun echtgenoten.

Jan Steen PA0JSY, voorzitter Veron Alkmaar (A01)

[Bron vermelding: HAM-Nieuws, orgaan van de Veron afdeling A01 Alkmaar – december 2022, pagina 5 en 6]