De webredactie kreeg het verzoek van onze QSL manager, Simon PW1PGW om het volgende bekend te maken:

Betreft: QSL kaarten bestemd voor amateurs in de U.S.A..

Sinds enige tijd behouden zendamateurs in de USA hun call als ze naar een andere staat verhuizen. Hierdoor is niet meer eenduidig vast te stellen in welke staat een amerikaanse call zich bevindt. Derhalve is het verzoek om voortaan de staat ook te vermelden op Uw te verzenden QSL kaarten, anders kan men de kaarten in Amerika niet goed sorteren en komen de kaarten uiteindelijk niet aan.

Alvast dank,’73

Uw QSL manager, Simon PE1PGW