Onze afdeling

De afdeling A01 – Alkmaar is opgericht op 11 juni 1946 en telt momenteel 130 leden.

Onze locatie

De Afdeling Alkmaar heeft één maal per maand een afdelingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden normaal gesproken plaats op elke 2e vrijdag van de maand in de bedrijfskantine van de firma Ko Hartog gelegen aan De Oude Werf 18 te Heiloo. Het bestuur doet zijn best om er interessante leuke of informatieve avonden van te maken. We doen dit bijvoorbeeld door het uitnodigen van sprekers die een onderwerp behandelen dat raakvlakken heeft met onze hobby. Vrijdag 9 Dec 2016 is onze eerstvolgende verenigingsavond.

Onze verenigingsavonden

Komt u ook?
Op 9 december hebben wij een gezellige avond in petto met een hapje en een drankje wordt het amateur jaar afgesloten. Neem een pen mee want er valt misschien nog wat te winnen! De QSL-manager heeft zijn win koffer ook weer bij zig.
Aanvang: 20.00 uur. Hek open 19.45. Adres: Ko Hartog, De Oude Werf 18, 1851PW Heiloo.

Doet U mee?

Link:Special call PI70ALK zeventig jarig bestaan Veron afdeling Alkmaar

Laatste update web site

1-12-16

schermafbeelding-2016-12-01-om-14-42-12

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

VERON-afdeling A01 Alkmaar op VRIJDAG 13 januari 2017.

Plaats: Kantine Ko Hartog
Adres : De Oude Werf 18, 1851 PW Heiloo
Aanvang: 20.00 uur.

Agenda Jaarvergadering:

1. Opening
2. Vaststellenagenda
3. Ingekomenstukkenenmededelingen
4. Jaarverslag secretaris, penningmeester en   kascontrolecommissie.
5. Verkiezingenkascontrolecommissie2018
6. Verkiezingbestuursleden.*)
7. VerkiezingafgevaardigdenVR2017
8. VoorstellenvoordeVR2017
9. Vaststellenbegroting2017
10.Bestuurs- en afdelingsvoornemens 2017
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 worden tijdens de vergadering uitgereikt door de penningmeester.
De nodige verslagen worden per e- mail aan de leden aangeboden.
*) Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een functie in het bestuur dan kunt u zich aanmelden tot 5 minuten vóór aanvang van de vergadering.

Graag tot dan. Bestuur A01. Alkmaar

qsl_kaart
QSL-kaart van de afdeling